Reference

Naše područje rada pokriva različite razine - od izgradnje infrastrukture, instalacije softverskih i hardverskih rješenja pa sve do testiranja i održavanja obogaćenih nizom kvalitetnih usluga. Ovo su neki od naših zadovoljnih korisnika.

 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 • Apis IT
 • Banksoft
 • Borik d.d.
 • Calucem d.o.o.
 • Centar za restrukturiranje i prodaju
 • Coca Cola HBC Hrvatska
 • Croatia airlines d.d.
 • Croatia banka d.d.
 • EKONERG d.o.o.
 • Ericsson Nikola Tesla d.d.
 • Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
 • Grad Pula
 • Grad Umag
 • Hanza Media d.o.o.
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska lutrija d.o.o.
 • Hrvatska radiotelevizija
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 • Hrvatske autoceste
 • Hrvatske šume d.o.o.
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • HS produkt d.o.o.
 • HT-Hrvatski telekom d.d.
 • Impuls-Laesing d.o.o.
 • Jadranski naftovod d.d.
 • J&T banka d.d.
 • Karlovačka banka
 • KBC Sestre milosrdnice
 • KentBank
 • Kraš d.d.
 • Agram banka d.d.
 • Kutjevo d.d.
 • Magdalena klinika za kardiovaskularne bolesti
 • Medical intertrade
 • Messer Croatia plin
 • Ministarstvo državne imovine
 • Ministarstvo financija
 • mStart plus d.o.o.
 • Nexe grupa d.d.
 • Novi list d.d.
 • Opća bolnica dr. ”Ivo Pedišić”
 • Ponikve Krk
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Prvo plinarsko društvo d.o.o.
 • Styria IT Solutions d.o.o.
 • Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
 • TŽV GREDELJ d.o.o.
 • Uniqa d.d.
 • Ured predsjednice Republike Hrvatske
 • A1 Hrvatska d.o.o.
 • Yasenka d.o.o.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Zračna luka Pula
 • Zračna luka Zadar