Reference

Naše područje rada pokriva različite razine - od izgradnje infrastrukture, instalacije softverskih i hardverskih rješenja pa sve do testiranja i održavanja obogaćenih nizom kvalitetnih usluga. Ovo su neki od naših zadovoljnih korisnika.

 • Adria Media Zagreb d.o.o.
 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 • Agrokor
 • Apis IT
 • Atlantska plovidba
 • Auto Hrvatska d.d.
 • Banksoft
 • Borik d.d.
 • Calucem d.o.o.
 • Centar za restrukturiranje i prodaju
 • Coca Cola HBC Hrvatska
 • Croatia airlines d.d.
 • Croatia banka d.d.
 • Croatia Lloyd d.d.
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo
 • Ericsson Nikola Tesla d.d.
 • Eurocable Group d.d.
 • Exportdrvo d.d.
 • Falkensteiner Hotels & Resorts
 • Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
 • Franck d.d.
 • Genera d.d.
 • Grad Opatija
 • Grad Pula
 • Grad Umag
 • Hanza Media d.o.o.
 • Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska lutrija d.o.o.
 • Hrvatska radiotelevizija
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
 • Hrvatske autoceste
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • HS produkt d.o.o.
 • HT-Hrvatski telekom d.d.
 • Istarska kreditna banka Umag d.d.
 • Istraturist Umag d.d.
 • J&T banka d.d.
 • Karlovačka banka
 • KentBank
 • Kraš d.d.
 • Kreditna banka Zagreb
 • Kutjevo d.d.
 • Magdalena klinika za kardiovaskularne bolesti
 • Medical intertrade
 • Međunarodna zračna luka Zagreb
 • Messer Croatia plin
 • Ministarstvo državne imovine
 • Ministarstvo državne imovine
 • Ministarstvo unutarnjih poslova
 • mStart
 • Nexe grupa d.d.
 • Novi list d.d.
 • Odašiljači i Veze d.o.o
 • Opća bolnica Karlovac
 • Opća bolnica Ogulin
 • Ponikve Krk
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Prvo plinarsko društvo d.o.o.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Styria IT Solutions d.o.o.
 • Uniqa d.d.
 • Ured predsjednice Republike Hrvatske
 • Veneto banka d.d.
 • Vetropack straža
 • VIPnet d.o.o.
 • Vodotehnika d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Zagrebačka škola ekonomije i menagementa
 • Zračna luka Pula
 • Zračna luka Zadar
 • Županija Koprivničko-Križevačka