Sigurnost

Kako bi bili uspješni u borbi protiv svakodnevnih, sve naprednijih prijetnji i napada, moramo nadograđivati i modernizirati našu obranu. Mi u Sageni zagovaramo sustave za obranu na više nivoa koji međusobno komuniciraju, detektiraju i reagiraju na sigurnosne incidente. Sustave koji će biti automatizirani, inteligentni i u realnom vremenu učiti te prikupljati informacije od drugih sustava u oblaku. Sustave koji će znati razlikovati bitno od nebitnoga i time puno brže reagirati.